SEJARAH & AHLI MAJLIS

SEJARAH RINGKAS DAN LATARBELAKANG.

Majlis Daerah Keningau ditubuhkan di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan Tempatan1961 dan mula beroperasi sebagai Pihak Berkuasa Tempatan pada 01hb. Januari 1962 dengan berpandukan fungsi-fungsinya di bawah Suratcara Majlis untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk pekan Keningau yang pada masa itu hanyalah sebuah pekan yang kecil dengan keluasan perkadaran ( Township ) Majlis 531 ekar, Apin-Apin 4 ekar, dan Bingkor 5 ekar sahaja. Ahli Majlis yang dilantik seramai 14 orang sementara kakitangan Majlis hanya 15 orang yang mengurus dan mentadbir Majlis Daerah Keningau dengan jumlah pintu kedai pada masa itu hanya 24 pintu kedai papan sahaja.
Beberapa puluh tahun berlalu, kini Pekan Keningau mempunyai 968 unit pintu kedai komersial dan industri dalam perkadaran majlis dengan reka bentuk moden yang terdapat di 26 lokasi Pekan Keningau yang dimajukan oleh pihak-pihak pemaju tempatan Keningau. Dengan pertambahan jumlah bangunan kedai dan keluasan kawasan perkadaran daripada 531 ekar kepada 3,390 ekar yang telah diluluskan pada 18.01.2004 dengan anggaran penduduk 30,000 orang maka beban dan tugas Majlis Daerah Keningau semakin bertambah, terutamanya di dalam usahanya untuk menjadikan bandar Keningau sebagai bandar yang bersih, indah, selesa dan selamat untuk didiami.
Keluasan 3,390 ekar Kawasan Operasi Bandar Keningau, jumlah bilangan unit kedai, tanah serta rumah persendirian dalam kawasan operasi ini lah Majlis mendapat sumber hasil kewangan melalui bayaran cukai-cukai pintu, cukai sas tanah serta lesen- lesen perniagaan Majlis, termasuk lah pembayaran denda-denda (fines), kompaun (compounds), caj-caj (charges), sewa (rents) dan fee yang dikenakan dibawah Undang-Undang Kecil Majlis/Ordinan dan dibawah Undang-Undang Kecil seperti Anti-Litter By-Laws 1984, Conservancy and Hygiene 1984 dan Building By-Laws 1983.

Bandar Keningau
Keluasan Perkadaran - 3,990. ekar
Bilangan Penduduk - 60,000 orang
Bangunan Komersial - 773 buah
Bangunan Industrial - 147 buah
Bangunan Perumahan (dalam perkadaran) - 2,917 buah
Bangunan Perumahan (luar perkadaran) - 624 buah

Pekan Kecil Bingkor
Keluasan Perkadaran - 4 ekar
Bilangan Penduduk - 635 orang
Bangunan Perumahan - 130 buah

Pekan Kecil Apin-Apin
Keluasan Perkadaran - 5 ekar
Bilangan Penduduk - 275 orang
Bilangan Bangunan - 55 buah

Pekan Kecil Sook
Keluasan Perkadaran - 586 ekar (belum gezet).

*********************************************************************************************************

Ahli-Ahli Majlis yang pertama sekitar tahun 60an
Encik Alfred Angin Ambalau
Encik Abin bin Gindam
Encik Anthony Undan
Encik Chu Shin Kee @ Andiu
Encik Lakai bin Sundayak
Encik Francis Intang bin Timpogon
Encik Mohd. Ariff Salleh
Ahli-ahli yang dilantik (Appointed)
OKK Sodomon bin Gunsanad, J.M.N, M.B.E
Encik R.M Jasni
Honourable Dato Angian Andulag
OT Madi bin Gadau, B.M.E
Encik Fung Pui Chik
OKK Koroh bin Santul

AHLI-AHLI MAJLIS DAERAH KENINGAU TAHUN 2021 - 2022.
Terdapat 20 orang ahli yang diketuai Pegawai Daerah Keningau selaku Pengerusi.
YBhg Tuan Hassan Mahali - Pengerusi
Encik Rafie Robert - Timbalan Pengerusi
Encik Vincent Lee - Ahli
Encik Chee Sik Lai - Ahli
Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
Encik Fred Philip Toyong - Ahli
Encik Welson Tambakau - Ahli
Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
Encik Hairul Vaiyron bin Othman - Ahli
Puan Betty Abie - Ahli
Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junideh - Ahli
Encik Victor Anahong - Ahli
Encik Jahari Tahir - Ahli
Encik Samuil Dalusim - Ahli
Encik Rusinin Rasiman - Ahli
Encik Tony Talasoi - Ahli
Encik Joseph Gasis - Ahli
Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
Encik Robert Paulus - Ahli
Tuan Mohd Fawzi bin Abdul Kadir - Setiausaha

JAWATANKUAS KECIL MAJLIS.
FUNGSI DAN PERANAN JAWATANKUASA KECIL MAJLIS DAERAH KENINGAU.
Fungsi jawatankuasa-jawatankuasa ini adalah membuat dan memutuskan dasar-dasar Majlis Daerah Keningau berpandukan kehendak-kehendak Ordinan Kerajaan Tempatan Sabah 1961, Suratcara Majlis ( Standing Order ), Undang-Undang Kecil dan lain-lain undang-undang yang berkaitan. Terdapat sebanyak lima belas (15) Jawatankuasa Kecil yang sedia ada dalam Suratcara Majlis ( Standing Order ) pindaan 2012.

A. JAWATANKUASA KECIL YANG TERDAPAT DALAM SURATCARA MAJLIS ( PINDAAN ) 2012. ‘KENINGAU DISTRICT COUNCIL STANDING ORDER ( AMENDMENT ) 2012.’

Fungsi-fungsi Majlis dilaksanakan melalui Jawatankuasa seperti berikut:-
1. Jawatankuasa Kewangan.
1. YBhg Tuan Hassan Mahali - Pengerusi
2. Encik Rafie Robert - Ahli
3. Encik Vincent Lee - Ahli
4. Encik Welson Tambakau - Ahli
5. Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
6. Encik Fred Philip Toyong - Ahli
7. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
8. Encik Hairul Vaiyron bin Othman - Ahli
9. Encik Chee Sik Lai - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Daniel Edward Savio
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli Korum: 6

2. Jawatankuasa Pemerolehan.
1. YBhg Tuan Hassan Mahali - Pengerusi
2. Encik Rafie Robert - Ahli
3. Encik Vincent Lee - Ahli
4. Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
5. Puan Betty Abid - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Mohd Iqbal Abdul Sail
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli Korum: 3

3. Jawatankuasa Kesihatan Awam.
1. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junideh - Pengerusi
2. Puan Betty Abie - Ahli
3. Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
4. Encik Victro Anahong - Ahli
5. Encik Jahari Tahir - Ahli
6. Encik Samuil Dalusim - Ahli
7. Encik Rusinin Rasiman - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Adzly Abdullah
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli Korum: 4

4. Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan Bangunan.
1. YBhg Tuan Hasan Mahali - Pengerusi
2. Encik Rafie Robert - Ahli
3. Encik Vincent Lee - Ahli
4. Encik Fred Philip Toyong - Ahli
5. Encik Tony Talasoi - Ahli
6. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
7. Encik Welson Tambakau - Ahli
8. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli
9. Encik Chee Sik Lai - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli. Korum: 6

5. Jawatankuasa Peredaran Lalulintas.
1. Encik Vincent Lee - Pengerusi
2. Encik Joseph Gasis - Ahli
3. Encik Welson Tambakau - Ahli
4. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
5. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Raiwan Moksin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli Korum: 3

6. Jawatankuasa Perlesenan.
1. YBhg Tuan Hassan Mahali - Pengerusi
2. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
3. Encik Hairul Vaiyron bin Othman - Ahli
4. Puan Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
5. Encik Samuil Dalusim - Ahli
6. Encik Robert Paulus - Ahli
7. Encik Chee Sik Lai - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Ahmad Abdul Ghani,
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli Korum: 4

7. Jawatankuasa Pengindahan dan Kebersihan Bandar.
1. Encik Robert Paulus - Pengerusi
2. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junaideh - Ahli
3. Encik Rafie Robert - Ahli
4. Encik Victor Anahong - Ahli
5. Encik Rusinin Rasiman - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Mohd Nazrul Mujiman
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli Korum: 3

8. Jawatankuasa Undang-Undang.
1. Encik Hairul Vaiyron bin Othman - Pengerusi
2. Encik Tony Talasoi - Ahli
3. Encik Joseph Gasis - Ahli
4. Encik Welson Tambakau - Ahli
5. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
6. Encik Chee Sik Lai - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Awang Saifudin Haji Jumat
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli Korum: 4

9. Jawatankuasa Setinggan.
1. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Pengerusi
2. Puan Joseph Gasis - Ahli
3. Encik Jahari Tahir - Ahli
4. Encik Fred Philip Toyong - Ahli
5. Encik Tony Talasoi- Ahli
6. Encik Samuil Dalusim - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Tadius Lasat
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli Korum: 4

10. Jawatankuasa Penguatkuasa.
1. Encik Victor Anahong - Pengerusi
2. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli
3. Encik Rusinin Rasiman - Ahli
4. Encik Chee Sik Lai - Ahli
5. Encik Robert Paulus - Ahli
6. Encik Welson Gan Poi Tzen- Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Palik Budas @ Stanley
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli Korum: 4

11. Jawatankuasa Pemandu.
1. Encik Derek Chua Ming Xuan - Pengerusi
2. Encik Jahari Tahir - Ahli
3. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junaideh - Ahli
4. Encik Samuil Dalusim- Ahli
5. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli Korum: 3

12. Jawatankuasa Pelancongan.
1. Encik Rafie Robert - Pengerusi
2. Encik Vincent Lee - Ahli
3. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
4. Puan Betty Abie - Ahli
5. Encik Toney Talasoi - Ahli
6. Encik Hairul Vairon bin Othman - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Samini Baindang
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli termasuk ahli-ahli Co-opt. Korum: 4

13. Jawatankuasa Bahagian.
1. Puan Welson Tambakau - Pengerusi
2. Encik Vincent Lee - Ahli
3. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
4. Encik Rusinin Rasiman - Ahli
5. Encik Victor Anahong - Ahli
6. Encik Jahari Tahir - Ahli
7. Encik Joseph Gasis - Ahli
8. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
9. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junideh - Ahli
10. Puan Betty Abie - Ahli
11. Encik Robert Paulus - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Erni Wagimin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 10 Ahli Korum: 4

14. Jawatankuasa Tribunal Rayuan Perkadaran.
1. YBhg Tuan Hassan Mahali - Pengerusi
2. Encik Hairul Vaiyron bin Othman- Ahli
3. Encik Fred Philip Toyong - Ahli - Ahli
4. Encik Tony Talasoi - Ahli
5. Encik Robert Paulus - Ahli
6. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Adlizan Mohd Ali Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli termasuk Co-opt Quorum: 3