Ahli Jawatankuasa Kecil Majlis Daerah Keningau.

FUNGSI DAN PERANAN JAWATANKUASA KECIL MAJLIS DAERAH KENINGAU.

Fungsi jawatankuasa-jawatankuasa ini adalah membuat dan memutuskan dasar-dasar Majlis Daerah Keningau berpandukan kehendak-kehendak Ordinan Kerajaan Tempatan Sabah 1961, Suratcara Majlis ( Standing Order ), Undang-Undang Kecil dan lain-lain undang-undang yang berkaitan. Terdapat sebanyak lima belas (15) Jawatankuasa Kecil yang sedia ada dalam Suratcara Majlis ( Standing Order ) pindaan 2012.

Fungsi-fungsi Majlis dilaksanakan melalui Jawatankuasa seperti berikut:-
A. JAWATANKUASA KECIL YANG TERDAPAT DALAM  SURATCARA MAJLIS ( PINDAAN ) 2012. ‘KENINGAU DISTRICT COUNCIL STANDING ORDER ( AMENDMENT ) 2012.’ 

1. Jawatankuasa Kewangan.
   1. YBhg Tuan Walter Kinson -  Pengerusi
   2. Encik Rafie Robert - Ahli
   3. Encik Vincent Lee  - Ahli
   4. Encik Welson Tambakau - Ahli
   5. Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
   6. Encik Fred Philip Toyong - Ahli
   7. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
   8. Encik Hairul Vaiyron bin Othman - Ahli
   9. Encik Chee Sik Lai - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Daniel Edward Savio
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli
Korum: 6

2. Jawatankuasa Pemerolehan
   1. YBhg Tuan Walter Kinson - Pengerusi
   2. Encik Rafie Robert - Ahli
   3. Encik Vincent Lee  - Ahli
   4. Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
   5. Puan Betty Abid - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Mohd Iqbal Abdul Sail
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

3. Jawatankuasa Kesihatan Awam.
   1. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junideh - Pengerusi
   2. Puan Betty Abie -  Ahli
   3. Encik Welson Gan Poi Tzen - Ahli
   4. Encik Victro Anahong -  Ahli
   5. Encik Jahari Tahir - Ahli
   6. Encik Samuil Dalusim - Ahli
   7. Encik Rusinin Rasiman - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Adzly Abdullah
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

4. Jawatankuasa Perancang Bandar dan Pelan Bangunan.
   1. YBhg Tuan Walter Kinson -  Pengerusi
   2. Encik Rafie Robert -  Ahli
   3. Encik Vincent Lee -  Ahli
   4. Encik Fred Philip Toyong -  Ahli
   5. Encik Tony Talasoi - Ahli
   6. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi -  Ahli
   7. Encik Welson Tambakau - Ahli
   8. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli
   9. Encik Chee Sik Lai - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi 
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 8 Ahli.
Korum: 6

5. Jawatankuasa Peredaran Lalulintas.
   1. Encik Vincent Lee -  Pengerusi
   2. Encik Joseph Gasis - Ahli
   3. Encik Welson Tambakau - Ahli
   4. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
   5. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Raiwan Moksin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

6. Jawatankuasa Perlesenan.
   1. YBhg Tuan Walter Kinson -  Pengerusi
   2. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
   3. Encik Hairul Vaiyron bin Othman - Ahli
   4. Puan Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi -  Ahli
   5. Encik Samuil Dalusim - Ahli
   6. Encik Robert Paulus - Ahli
   7. Encik Chee Sik Lai - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Samini Baindang,
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

7. Jawatankuasa Pengindahan dan Kebersihan Bandar.
   1. Encik Robert Paulus - Pengerusi
   2. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junaideh - Ahli
   3. Encik Rafie Robert - Ahli
   4. Encik Victor Anahong - Ahli
   5. Encik Rusinin Rasiman - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Mohd Nazrul Mujiman
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

8. Jawatankuasa Undang-Undang.
   1. Encik Hairul Vaiyron bin Othman -  Pengerusi
   2. Encik Tony Talasoi - Ahli
   3. Encik Joseph Gasis - Ahli
   4. Encik Welson Tambakau - Ahli
   5. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
   6. Encik Chee Sik Lai - Ahli
 
Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Ahmad Abdul Gani
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli
Korum: 4

9. Jawatankuasa Setinggan
   1. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Pengerusi
   2. Puan Joseph Gasis - Ahli
   3. Encik Jahari Tahir - Ahli
   4. Encik Fred Philip Toyong - Ahli
   5. Encik Tony Talasoi- Ahli
   6. Encik Samuil Dalusim - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Tadius Lasat
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 5 Ahli
Korum: 4

10. Jawatankuasa Penguatkuasa.
   1. Encik Victor Anahong -  Pengerusi
   2. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli
   3. Encik Rusinin Rasiman - Ahli
   4. Encik Chee Sik Lai - Ahli
   5. Encik Robert Paulus - Ahli
   6. Encik Welson Gan Poi Tzen- Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Palik Budas @ Stanley
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli
Korum: 4

11. Jawatankuasa Pemandu.
   1. Encik Derek Chua Ming Xuan - Pengerusi
   2. Encik Jahari Tahir - Ahli
   3. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junaideh - Ahli
   4. Encik Samuil Dalusim- Ahli
   5. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Alexander Gumisi
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli
Korum: 3

12. Jawatankuasa Pelancongan.
   1. Encik Rafie Robert - Pengerusi
   2. Encik Vincent Lee - Ahli
   3. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
   4. Puan Betty Abie - Ahli
   5. Encik Toney Talasoi - Ahli
   6. Encik Hairul Vairon bin Othman - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Normie Hassan
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 6 Ahli termasuk ahli-ahli Co-opt.
Korum: 4

13. Jawatankuasa Bahagian.
   1. Puan Welson Tambakau - Pengerusi
   2. Encik Vincent Lee - Ahli
   3. Encik Yazid bin Mohd Hasnan Tawik - Ahli
   4. Encik Rusinin Rasiman - Ahli
   5. Encik Victor Anahong - Ahli
   6. Encik Jahari Tahir - Ahli
   7. Encik Joseph Gasis - Ahli
   8. Encik Nik Mohd Nadzri bin Nik Zawawi - Ahli
   9. Puan Hajah Salbiah Suhaideh @ Junideh - Ahli
  10. Puan Betty Abie - Ahli
  11. Encik Robert Paulus - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Puan Erni Wagimin
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 10 Ahli
Korum: 4

14. Jawatankuasa Tribunal Rayuan Perkadaran
   1. YBhg Tuan Hassan Mahali -  Pengerusi
   2.  Encik Hairul Vaiyron bin Othman- Ahli
   3. Encik Fred Philip Toyong - Ahli - Ahli
   4. Encik Tony Talasoi - Ahli
   5. Encik Robert Paulus - Ahli
   6. Encik Derek Chua Ming Xuan - Ahli

Setiausaha: Pegawai Eksekutif
Urus Setia: Encik Adlizan Mohd Ali
Jumlah Keahlian: Pengerusi dan 4 Ahli termasuk Co-opt
Quorum: 3