alternative

Anugerah ICT

Penerapan dan Pembudayaan ICT Terbaik 2021 sempena Seminar ICT 2022 Sektor Awam Negeri Sabah Wilayah Pedalaman Atas pada 14.09.2022 di Hotel Perkasa Keningau.

alternative

Anugerah Laman Web Terbaik

Sempena Seminar ICT 2022 Sektor AWam Negeri Sabah Wilayah Pedalaman Atas Ketegori Pihak Berkuasa Tempatan pada 14.09.2022 di Hotel Perkasa Keningau.