Pembangunan dan Kejuruteraan

FUNGSI
- Menentukan dan menyeleras perlaksanaan projek-projek pembangunan Majlis.
- Mengkaji dan menilai prestasi projek Majlis dengan tujuan meninggikan kecekapan dan perlaksanaan yang berkesan.
- Menerima dan memproses pelan-pelan pembangunan dan bangunan termasuk perumahan untuk pembangunan, perindustrian dan perdagangan.
 
OBJEKTIF
- Menentukan pengurusan semua aktiviti-aktiviti pembangunan yang teratur.
 
Pelan Pembangunan
Pelan Bangunan
Pelan Pembahagian Tanah
Pelan Pindaan & Pengubahsuaian
Pelan Bangunan (Rumah Persendirian)

Taman perumahan dalam kawasan perkadaran.
Detached - 420 unit
Semi-Detached - 404 unit
Terrace - 2,081 unit
1½ Storey Terrace - 12 unit
Jumlah: 2,917 unit

Taman perumahan di luar kawasan perkadaran.
Detached - 145 unit
Semi-Detached - 
Terrace - 479 unit
1½ Storey Terrace
Jumlah: 624 unit
Jumlah Keseluruhan : 3,541 unit.

Kompleks Kedai.
Kedai Komersial dalam Perkadaran - 821 unit
Kedai Industrial dalam Perkadaran - 147 unit
Jumlah Keseluruhan: 968 unit