Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran terbahagi kepada beberapa seksyen/ unit iaitu, Urus Setia, Perjawatan, Sumber Manusia, Pengurusan dan Latihan, Fail dan Rekod, Perhubungan Koprat, Pengurusan Harta dan ICT.
Fungsi bahagian ini ialah mengurus dan mengawal semua urusan-urusan berkaitan dengan kebajikan kakitangan, perjawatan, surat menyurat, mesyuarat-mesyuarat, latihan dan kursus, pengurusan dan penyelanggeran pejabat serta fail-fail dan rekod jabatan.

Bilangan Jawatan

Kumpulan.
Pengurusan & Profesional - 2 orang
Sokongan 1 - 6 orang
Sokongan 2 -  122 orang

Angota Skim Khidmat Singkat - (KKTP) - 2 orang
Gaji Hari - 20 orang
Jumlah : 152 orang

Majlis telah mengambil 20 orang kakitangan bergaji hari bagi menumpang kekurangan tenaga buruh di Bahagian Perkhidmatan. Tambahan ini adalah inisetif awal Majlis sementara menunggu permohonan penambahan jawatan ini diluluskan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).