Visi, Misi dan Objektif.

Visi.

Mewujudkan sebuah bandar yang berbudaya, terancang, persekitaran yang bersih dan indah selari dengan perancangan daerah untuk menjadikan Keningau sebagai sebuah pusat ekonomi yang pesat membangun dan destinasi pelancongan terkenal.

Misi.

Kami adalah komited untuk memberi perkhidmatan dan kemudahan yang berkualiti, manafaat dan kenikmatan masyarakat tempatan melalui perancangan yang startegik, sistem penyampaian berkesan dan pendekatan Profesionalisme.

Objektif.

Menjadikan Keningau sebuah daerah yang maju, terancang, bersih dan indah melalui penyampaian perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh menyokong serta melengkapi perancangan-perancangan dan halatuju yang telah disusun untuk menjadikan Keningau sebuah pusat Ekonomi yang pesat dan destinasi pelancongan yang terkenal.